انتخاب همسر

ازدواج هر قدر هم كه به هندوانه در بسته و شانس و اقبال نسبت داده شود، اما باز اصولي دارد كه پيروي از آنها مي تواند شما را خوشبخت كند. اصولي كه مي توان آن ها را فارغ از جغرافيايي كه افراد در آن زندگي مي كنند به تمامي جوان هاي آماده ازدواج و زوج هاي جوان تعميم داد.

شايد بارها و بارها اين اصول را شنيده باشيد ولي اهميت آن ها آن قدر زياداست كه همچنان نياز به تكرارشان احساس مي شود تا يادمان نرود انتخاب همسر و ازدواج اگر مهم ترين اتفاق زندگي نباشد بي شك يكي از مهم ترين آن هاست.


زندگي مشترك اگر سالم باشد موجب رشد، پيشرفت و شادابي زن و شوهر مي شود در غير اين صورت، موجب بروز آسيب هاي مخرب رواني، اقتصادي و عاطفي براي آن ها مي شود. زندگي مشترك سالم داراي 3 اصل مهم «انتخاب سالم»، «ايجاد پي و شالوده مستحكم» و «حفاظت و تلاش براي حفظ زندگي مشترك» و 10 شرط مربوط به اين اصول است.


سالم و آگاهانه انتخاب كنيد
انتخاب بايد آگاهانه، آزادانه و خودخواسته باشد. انتخاب آگاهانه بدين معني است كه از روي آگاهي و سلامت رواني باشد. ممكن است ما به دليل اختلالات روان شناختي نتوانيم انتخابي بكنيم كه نيازهاي واقعي ما را برآورده كند. اختلالات روان شناختي مي تواند آگاهي ما را مختل كند و مانع از انتخاب هاي سالم شود. از طرفي فقدان آگاهي مي تواند زمينه ساز آسيب هاي رواني و انتخاب هاي نادرست براي ما باشد. در نتيجه، آگاهي به معناي داشتن شناخت و دانش و اطلاعات صحيح است.


انتخاب آزادانه و خودخواسته يعني اين كه ما كاملا آزادانه خودمان براي خود انتخاب كنيم و در اين انتخاب كاملا آزاد باشيم. آزادي در دو بعد است: «آزادي دروني» و «آزادي بيروني».

«آزادي بيروني» به معني آزاد بودن از تحميل افكار و عقايد و انتخاب ديگران براي ما و «آزادي دروني» به معني آزادي از افكاري است كه ما را به اسارت خويش در آورده است. ممكن است پس از چندين جلسه مشاوره به اين نتيجه برسيد كه در زندگي افكاري داشته ايد كه اين افكار آزادي شما را براي انتخاب هاي سالم گرفته بوده است. در سنت ازدواج پس از شناخت خويش و نيازها و خواسته هاي طبيعي و به حق خود به خصوص با كمك گرفتن از روان شناس و مشاور ازدواج، مي توانيد آزادانه تر براي انتخاب همسر خويش تصميم بگيريد.


دو قدم تا انتخاب مناسب
اولين گام براي يافتن همسر مناسب، توجه به فرد يا افرادي است كه بتوانيد به آن ها به عنوان همسر آينده خود آگاهانه و آزادانه فكر كنيد. شما اين افراد را با توجه به معيارهاي ذهني خود انتخاب كرده ايد و با فردي ازدواج خواهيد كرد كه بيشتر از ديگران به ملاك ها و خواسته هاي شما نزديك باشد. البته بايد بدانيد كه همسر خوب كسى نيست كه تمام شرايط ايده آل را داشته باشد، ولى دارا بودن اكثر شرايط چيزي است كه بايد به دنبالش باشيد. در مقابل خودتان هم به عنوان يك همسر خوب بايد بيشتر اين شرايط را دارا باشيد. هركس در بررسى و انتخاب همسر، موارد خاصى را كه به نظرش مهم تر است برمى گزيند. اين شرايط براى همه يكسان نيست و بر اساس خواسته هاى فردى تنظيم و بر آن ها تأكيد مى شود. مثلاً دخترى بيشتر به صداقت فرد مقابل توجه مى كند و دختر ديگرى به خانواده او يا فردى به ظاهر توجه ويژه مى كند و ديگرى به دست و دل بازى.


پس معيارهاي سالم خود را حفظ و با كمك مشاور پيش از ازدواج، معيارهاي ناسالم را شناسايي و آن ها را حذف كنيد.


دومين گام، شناخت است و براي به دست آوردن اين شناخت به زمان نياز داريد. در گذشته شناخت خواستگار بيشتر با تحقيقات محلي و پرس و جو كردن از همسايگان و همكاران فرد مورد نظر بود. هرچند معمولا اين تحقيقات لازم هستند؛ اما 100درصد قطعي نيست زيرا همسايگان و آشنايان ممكن است ايرادات فرد را ناديده بگيرند يا ممكن است در ايراد گرفتن زياده روي كنند. بهترين شناخت و بهترين تحقيق و پژوهش درباره فرد مطرح شده، مشخص كردن زمان و گرفتن مهلت و مدتي از او و خانواده اش براي آشنايي بيشتر در جلسات خواستگاري است تا بتوانيد درباره بسياري از نيازها و خواسته ها و افكار و ايده هاي خود سخن بگوييد و وي را بسنجيد و بررسي كنيد. بايد اعلام كنيد كه ممكن است پس از اين زمان مشخص شده و صحبت در جلسات خواستگاري، يكديگر را مناسب نيابيد و از اين بابت از شما دچار كدورت يا ناراحتي نشوند. در اين مدت تلاش كنيد تا هيجانات و احساسات خود را كنترل كنيد و با ديد باز به بررسي و تفكر درباره شناخت او بپردازيد. همچنين تلاش كنيد خود را نيز صادقانه به طرف مقابل معرفي كنيد و با حذف واقعيت هاي زندگي تان وي را گمراه نكنيد.

 

خشت ها را درست بچينيد
بناي هر ساختماني ابتدا با پي ريزي شروع مي شود. ساختمان مستحكم، پي و بتن مستحكم و مقاومي دارد. ساختمان زندگي مشترك نيز نياز شديد به پي ريزي و فنداسيون دارد و در صورتي كه اين فنداسيون مناسب نباشد، احتمال ريزش آن بنا فراوان است. پي ريزي زندگي مشترك پيش از ازدواج انجام مي شود. فرصتي كه زن و مرد براي شناخت احساسات و درك خود و يكديگر دارند و در اين زمان به توافق هايي مي رسند و متوجه مي شوند از خودشان و از طرف مقابل و از ازدواج چه انتظارهايي دارند، خواسته ها و تمايلات خود و ديگري را درك مي كنند و خود را براي يك رابطه جدي و بزرگ ترين واقعه زندگي شان آماده مي كنند كه اين نوعي فنداسيون و بتن ريزي در يك رابطه زناشويي است.


تلاش، پايان ندارد
اين تصور كه با يك انتخاب مناسب همه مراحل داشتن يك زندگي مشترك موفق را پيموده ايد، باطل است چراكه پس از ازدواج تغييرات فراواني در رابطه زن و شوهرها اتفاق مي افتد. ممكن است توقعات از يكديگر افزايش يابد و اگر رابطه آنان فنداسيون مناسبي نداشته باشد، متوجه مي شوند آن چه از همسرشان ديده اند با واقعيت متفاوت است. بسياري از زوج ها پس از ازدواج به كنترل كردن هاي شديد مي پردازند كه خود آسيب بسيار زيادي به رابطه آنان مي زند و از عشق آنان مي كاهد.


رابطه مانند يك گياه است. روز اول سرحال و سبز است ولي اگر از آن مراقبت نكنيد، آسيب مي بيند، قيافه گياه تغيير مي كند و هرگز قيافه مثل روز اول را ندارد. روزهاي ابتدايي زندگي مشترك زماني است كه زن و شوهر، نهال رابطه زناشويي را كاشته اند و بايد براي نگهداري از اين نهال كوچك تمام تلاش خود را بكنند.


بعد از ازدواج، بايد دقت كنيد، سر مسائل كوچك با هم نزاع نكنيد تا حريم ها شكسته و پرده ها دريده نشود زيرا در صورت به وجود آمدن اين مشكل، ديگر احساسات همسرگزيني مثل روز اول نيست. بايد مراقب باشد و توجه داشته باشد، درست مانند اولين ملاقاتتان، تمامي سعي و تلاش خود را به بهترين وضعيت ممكن در جهت سايت صيغه يابي برقراري روابط صحيح و مناسب به كار بريد.

 

اما وقتي روابط بد شد، بايد به طرف مقابل مان فرصت بدهيم، در غير اين صورت وي فرصت اصلاح كردن را پيدا نمي كند، در صورتي كه رفتار گذشته وي را سايت همسريابي مانند تابلويي مقابل وي قرار دهيم، در واقع انگيزه تغيير رفتار را از وي گرفته ايم. پس توصيه مي كنم، كيلومترشمار را صفر كنيم و صراحتا به همسرمان بگوييم، به تو فرصت جديدي مي دهم و منتظرم تا تو را به بهترين شكل ممكن ببينم. همسر مغرور و خودخواهي همسريابي دارم، دهن بين است و به حرف مادرش توجه مي كند، با او چگونه برخورد  كنم؟ اين مشكل مستلزم يك پروسه زماني است. افرادي كه سايت همسريابي موقت مغرور و خودخواه هستند و مايلند در زندگي فقط نظرات خودشان پياده شود، بهتر است بدانند كه هر فردي يك آستانه تحملي دارد، سايت ازدواج موقت در صورتي كه آستانه تحمل وي به حداكثر برسد، ديگر تحمل شرايط نامناسب نيز از توان وي خارج است. توصيه من در اين مورد اين است كه وي سايت همسريابي بايد به مشاور مراجعه كند.


برچسب: سايت همسريابي، همسريابي، سايت ازدواج موقت، سايت همسريابي موقت،
ادامه مطلب

[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ] [ ۱۰:۴۱:۵۳ ] [ بازدید: ] [ كوكب ]

[ نظرات (0) ]

عشق و زيبايي در سايه ي ايمان

زيبايي مطلق از آن خداوند است و او هم زيباست و هم زيبايي را دوست دارد .

خداوندي كه انسان را به بهترين صورت خلق نمود  و براي خود به خاطر اين خلقتش تبريك گفت ، بهترين زيبايي را براي انسان ايمان قرار داد و به واسطه ي همين ايمان او را اشرف مخلوقات نمود و بدون آن – ايمان – منزلت انسان را ، از حيوان پست تر و پايين تر مي داند .

وقتي انسان به خدا ايمان داشت و به عظمت او پي برده هر كس را كه خدايش دوست مي دارد دوست خواهد داشت و هر كسي را كه خداوند ، دشمن سايت ازدواج موقت بدارد دشمن خواهد داشت كما اينكه از واجبات فروع دين ما ' تولي و تبري ' است .

پرواضح است كه اگر همسر انسان – زن يا شوهر – مومن باشد خداوند آنان را دوست خواهد داشت و چون مومن پيش خدا ولي – دوست – محسوب مي شود او را دوست داشته و به او به ديده ي احترام مي لاو نگريم . و عشق اين گفتار نتيجه ي فرمايش امام صادق عليه السلام است همسريابي كه فرمود : هر كس كافر را دوست داشته باشد مسلماً با خدا دشمن است و هر كس كافر را دشمن بدارد مسلماً خدا را دوست داشته است . آنگاه حضرت فرمود : دوست دشمن خدا ، دشمن خداست .

ممكن است اين سئوال به ذهن خطور كند كه  منظور شما از اين كه مي گوييد : ' دوستدار خدا دوستدار خلق خدا مي باشد ' چيست و چرا در اينجا مطرح كرديد ؟

در پاسخ بايد گفت : حل بسياري از معضلات و مشكلات خانوادگي ، بستگي زيادي به درك مقام و منزلت يكديگر دارد براي اينكه گفته ام را خوب تفهيم كنم مثالي مي زنم . فرض كنيد شخصي را از هر حيث دوست و رفيق خود بدانيم و به رفاقت او ايمان داشته باشيم اگر اتفاقاً از او بدي ببينيم آيا رفاقت را به خاطر يك اشتباه بهم مي زنيم ؟

مسلماً خطاهاي او را ناديده گرفته و مي گوييم : : 'منظوري نداشته ' چون مي دانيم او رفيق واقعي ما است . اگرچه سليقه هايي كه او دارد و با سليقه هاي من متفاوت باشد .

اكنون كه با اين مثال به منظور نگارنده نزديك شديد از اين روايت كه ذكر آن گذشت نتيجه مي گيريم كه انسان مومن ، دوست مومن است و اين دوستي ، حقيقي و واقعي است و اگر چند عامل – مثل فاميلي ، رابطه ي زناشويي و ... – در دوستي دست به دست هم دهند و اين دوستي را مستحكم تر نمايند شكي نيست كه اختلافات سليقه اي موجب بهم خوردن دوستي ، نخواهد شد و زندگي به كام شيرين خواهد شد .

و اين معناي فرمايش مولايمان ، حضرت علي عليه السلام است كه فرمود :

' دوستي واقعي وقتي است كه دوست را در سه مورد نگه دارد . در بدبختيها و در غيابش و بعد از وفاتش . '

اگر به دوستي همسرمان معتقد شديم از متعهو بسياري از لغزشهاي همسر چشم پوشي كرده و حتي ذره اي كدورت از او به دل راه نمي دهيم . اينجا است كه ايمان نقش خود را در عشق و علاقه به يكديگر ايفا مي كند و زندگي – هر چند ساده و محقر هم باشد – توام با عشق و صفا و صميميت خواهد بود و به قول معروف :

' در كلبه ي ما رونق اگر نيست صفا هست '

چون با كسي زندگي مي كنيم كه دوست خداست و دوست خدا خيانت نمي كند .

اما اگر خداي ناكرده با انسان بي هويت و بي ايماني ازدواج كنيم چون او به كسي كه وجودش و حياتش و تمام هستي اش از اوست خيانت كرده – براي خيانت همين نكته بس كه به ولي نعمت با اينكه از نعمتهاي او بهره مند مي شود بي اعتنا است و سخن او را نشنيده مي انگارد – مطمئن باشيد به شما نيز ، خيانت خواهد كرد هر چند بعد از گذشت چند سال .


برچسب: مومن، عشق، اينكه، دوستي، اختلافات، فرمايش، توام، ،
ادامه مطلب

[ ۹ بهمن ۱۳۹۴ ] [ ۱۲:۱۵:۰۷ ] [ بازدید: ] [ كوكب ]

[ نظرات (1) ]

[ ۱ ]